Producent ultrasonografów medycznych, weterynaryjnych i urządzeń elektronicznych dla rolnictwa

Przetargi

Ogłoszenia o przetargach do projektów dofinansowanych z programu Unii Europejskiej.
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu operacyjnego lnteligentny Rozwój 2014-2020.

 1. Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 08.10.2015r.
 2. Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 08.10.2015r.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1 z dn. 08.10.2015r.
 4. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 2 z dn. 08.10.2015r.
 5. Zapytanie ofertowe z dn. 26.10.2016r.
 6. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 26.10.2016r.
 7. Unieważnienie postępowania w formie rozeznania rynku na zakup fantomów na potrzeby projektu pt. „Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi” z dn. 26.10.2016 r.
 8. Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 18.11.2016r.
 9. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 18.11.2016r.
 10. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1 z dn. 18.11.2016r.
 11. Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 02.12.2016r. (aktualizacja dn. 06.12.2016r.)
 12. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dn. 02.12.2016r. (aktualizacja dn. 06.12.2016r.)
 13. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dn. 02.12.2016r. (aktualizacja dn. 06.12.2016r.)
 14. Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr 1 z dn. 02.12.2016r.
 15. Zapytanie ofertowe z dn. 05.01.2017r. (zapytanie ofertowe, formularz ofertowy oraz projekt umowy)
 16. Zapytanie ofertowe nr 1 z dn. 12.05.2017r.
 17. Zapytanie ofertowe nr 2 z dn. 12.05.2017r.