Producent przenośnych ultrasonografów weterynaryjnych do małych i dużych zwierząt

30.05.2017

Ultrasonografia w medycynie dużych zwierząt

Był to temat przewodni IV Weterynaryjnej Konferencji Ultrasonograficznej, która miała miejsce w Olsztynie w dniu 27 maja 2017 roku. Już po raz kolejny spotykaliśmy się z lekarzami weterynarii, aby podzielić się z nimi swoją wiedzą na temat diagnozowania obrazowego, wymienić się doświadczeniami i pokazać najnowsze trendy w tej dziedzinie. Pieczę nad całym wydarzeniem objął prof. dr hab. wet Tomasz Janowski, który doskonale dobrał prelegentów, a także tematy tegorocznej konferencji.

Podczas obrad o ultrasonografii przepływowej w medycynie weterynaryjnej mówił dr n.  wet. Andrzej  Jurczak. Tematy dotyczące rozrodu zawarte były w wykładach dr n. wet. Dominiki Domańskiej: Ocena stanów fizjologicznych i patologicznych układu rozrodczego klaczy, prof. dr hab. Andrzeja Rasia:  Diagnostyka zaburzeń jajnikowych u klaczy oraz dr n. wet. Bartosza Pawlińskiego: Rozpoznawanie płci płodu u klaczy. Zagadnienia ortopedyczne w referacie pt. Bolesność pleców u koni omówiła dr n. wet. Olga Kalisiak.

Oprócz kwestii dotyczących diagnostyki koni prelegenci przedstawili również problemy występujące u bydła.  Ciekawy temat poruszył dr hab. Wojciech BarańskiMacica krowy – Co USG może o niej powiedzieć? . Zagadnienie wykorzystania ultrasonografii w okresie okołoinseminacyjnym u krów zreferował lek. wet. Jacek Mrowiec, a zastosowanie USG w warunkach terenowych – prof. dr hab. Jędrzej M. Jaśkowski.

Konferencji towarzyszyły również warsztaty zorganizowane w dniu 26 maja w Stadninie Koni Pana Janusza Kojrysa, podczas których uczestnicy mogli doskonalić swoje umiejętności w badaniu ultrasonograficznym koni. Zajęcia poprowadzili prof. dr hab. Andrzej Raś, który przedstawił jak przygotować klacz do inseminacji oraz dr n. wet. Olga Kalisiak, która pokazała w jaki sposób powinno prawidłowo badać się ścięgna zginaczy, mięśnie międzykostne oraz więzadła trzeszczek pęcinowych u koni.

Mamy nadzieję, że nasza konferencja była olbrzymią kopalnią wiedzy dla wszystkich uczestników, pokazała praktyczne aspekty wykorzystania USG w pracy terenowej lekarza weterynarii oraz zachęciła Państwa do wzięcia udziału w kolejnej Weterynaryjnej Konferencji Ultrasonograficznej w 2018 roku.


Powrót do listy