Producent urządzeń dla rolnictwa i hodowli zwierząt

DRAMIŃSKI Termometr Rolniczy

Termometr rolniczy umożliwia pomiar temperatury siana, ziarna, okopowych i innych płodów rolnych w czasie przechowywania w stogach, silosach, pryzmach, kopcach.

DRAMIŃSKI Termometr Rolniczy