Producent ultrasonografów medycznych, weterynaryjnych i urządzeń elektronicznych dla rolnictwa

Programy UE

ue

Nazwa projektu: Opracowanie prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki piersi”.

Przedmiot projektu obejmuje przeprowadzenie prac B+R w celu powstania prototypu multimodalnego tomografu ultradźwiękowego do diagnostyki zmian patologicznych piersi, który będzie możliwy do wdrożenia w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa DRAMIŃSKI S.A.

Opracowywany nowy produkt wykorzystywać będzie nowatorskie połączenie metod ultradźwiękowej tomografii ransmisyjnej (ultrasound transmission tomography-UTT), ultradźwiękowej tomografii odbiciowej (ultrasound reflection tomography-URT) wraz z dookólnym obrazowaniem ultrasonograficznym oraz składaniem obrazów poszczególnych przekrojów w obraz trójwymiarowy, dzięki czemu możliwe będzie uzyskiwanie trójwymiarowych obrazów, takich jak w tomografii komputerowej.

Badanie innowacyjnym tomografem ultradźwiękowym pozwoli na uzyskanie znacznie większej ilości informacji. Możliwe jest uzyskanie poprzecznych, strzałkowych i czołowych obrazów całego gruczołu piersiowego z wtórnymi rekonstrukcjami trójwymiarowymi analogicznymi do przekrojów uzyskiwanych w klasycznej tomografii komputerowej oraz w tomografii rezonansu magnetycznego, przy czym badanie ultradźwiękowe będzie zupełnie nieinwazyjne, z brakiem jakichkolwiek przeciwwskazań do jego przeprowadzenia.

Istnieje wiele publikacji potwierdzających duży potencjał opracowywanego rozwiązania. Na świecie prowadzone są także badania w kierunku wdrożenia tomografii transmisyjnej do badania piersi, jednak do tej pory nikt nie wdrożył do produkcji urządzenia, które wykorzystywałoby te osiągnięcia. Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na szybką, bezpieczną i tanią diagnostykę zmian w piersiach, szczególnie wśród osób poniżej 40 r.ż., realizacja projektu znajduje uzasadnienie i duże szanse na sukces rynkowy poprzez zagospodarowanie istniejącej niszy rynkowej.

Opracowanie i wdrożenie do produkcji multimodalnego tomografu ultradźwiękowego zrewolucjonizuje jakość, dokładność i komfort diagnostyki piersi, może też wyznaczyć nowy, światowy standard w diagnostyce chorób piersi.

Wartość projektu: 9.376.641,27 PLN
Wartość wkładu Funduszy Europejskich: 6.924.131,77 PLN