Producent ultrasonografów medycznych, weterynaryjnych i urządzeń elektronicznych dla rolnictwa

Serwis

Zapewniamy szybki i profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferujemy dokumenty potwierdzające sprawność naszych urządzeń oraz modernizację dawnych modeli do wersji z aktualnej oferty.

Dokonujemy również okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych firmy DRAMIŃSKI wraz z wpisami do Paszportów Technicznych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przed nadaniem paczki do serwisu ponieważ większość przypadków udaje się rozwiązać na odległość. Przysłanie na serwis gwarancyjny sprawnego technicznie urządzenia może wiązać się z naliczeniem kosztów przeglądu.

Aby znacznie przyspieszyć i ułatwić proces czynności serwisowych prosimy o:


1. dołączenie do paczki informacji z opisem usterki, danymi do faktury, danymi do wysyłki, nr kontaktowy (zalecamy wypełnienie poniższego formularza  i wydrukowanie jego potwierdzenia otrzymanego na adres e-mail),
2. staranne zabezpieczenie paczki ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu,
3. dostarczenie osobiście lub wysłanie* paczki na adres:

 

Dramiński S.A. – SERWIS
ul. Wiktora Steffena 21, 11-036 Sząbruk
+48 89 675 26 00

4. powiadomienie firmy DRAMIŃSKI S.A. o usterce urządzenia niezwłocznie od momentu jej wystąpienia. Urządzenie powinno trafić do Serwisu nie później niż przed datą wygaśnięcia Gwarancji  – dotyczy wyłącznie serwisu gwarancyjnego.

5. Dostarczenie wraz z urządzeniem kopii dowodu zakupu** (powinien określać datę i miejsce zakupu, nazwę urządzenia oraz jego nr seryjny) – dotyczy wyłącznie serwisu gwarancyjnego.

Problemy z urządzeniami można zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszenia serwisowego, telefonicznie e-mailowo.

* dostarczenie sprzętu do Serwisu odbywa się na koszt użytkownika. W przypadku serwisu gwarancyjnego koszt odesłania urządzenia pokrywa producent.

** w przypadku zakupu bezpośredniego w firmie Dramiński S.A. posiadamy pełną historię urządzeń więc dowód zakupu nie jest konieczny.


Pokaż pełną treść zgody

Firma DRAMIŃSKI S.A. z siedzibą w Sząbruku, ul. W. Steffena 21,  11-036 Gietrzwałd, Polska, informuje, że dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane zapytanie lub/i wysyłkę informacji handlowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do przetwarzanych danych, wyrażenia żądania zaprzestania ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu, usunięcia. Udostępnianie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Więcej informacji w zakładce dane osobowe.