Producent ultrasonografów medycznych, weterynaryjnych i urządzeń elektronicznych dla rolnictwa

Serwis

Zapewniamy swoim klientom szybki i sprawny serwis w okresie objętym gwarancją oraz oferujemy serwis pogwarancyjny w tym modernizacje urządzeń produkcji firmy DRAMIŃSKI. Gwarantujemy wykonanie usługi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

Dokonujemy okresowych przeglądów technicznych urządzeń medycznych firmy DRAMIŃSKI wraz z wpisami do Paszportów Technicznych.

 

Jak należy wysłać urządzenie do serwisu?

1. Bezpiecznie spakować sprzęt oraz wysłać go do nas za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: DRAMIŃSKI – SERWIS, Sząbruk, ul. Steffena 21, 11-036 Gietrzwałd

2. Do paczki ze sprzętem należy włożyć:

  • kopię dowodu zakupu (wymagane przy naprawie gwarancyjnej),
  • opis usterki (wymagane),
  • adres zwrotny/dane do faktury oraz numer telefonu kontaktowego (wymagane),

lub

  • wydruk otrzymanego na e-mail potwierdzenia zgłoszenia, jeśli zgłoszenie było składane za pośrednictwem poniższego Formularza zgłoszenia serwisowego

3. Wypełnić czytelnie list przewozowy – stanowić będzie potwierdzenie nadania paczki.

Problemy z urządzeniami można zgłosić za pośrednictwem Formularza zgłoszenia serwisowego, telefonicznie pod nr +48 89 675 26 00 wew. 640 lub e-mailem: kraj@draminski.com

 


Pokaż pełną treść zgody

Firma DRAMIŃSKI S.A. z siedzibą w Sząbruku, ul. W. Steffena 21,  11-036 Gietrzwałd, Polska, informuje, że dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane zapytanie lub/i wysyłkę informacji handlowych. Przysługuje Ci prawo dostępu do przetwarzanych danych, wyrażenia żądania zaprzestania ich przetwarzanie, wniesienia sprzeciwu, usunięcia. Udostępnianie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Więcej informacji w zakładce dane osobowe.

 

Ogólne warunki gwarancji

Urządzenia firmy DRAMIŃSKI objęte są 2-letnią gwarancją. Wyjątek stanowią:

  • sondy do pH-metrów – 1 rok gwarancji,
  • gwarancji nie podlegają akumulatory ultrasonografów, które się naturalnie zużywają i przewidziane są fabrycznie na ok. 500 cykli ładowań.

Nabywca traci uprawnienia wynikające z gwarancji w przypadku:

  • dokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione,
  • dokonania samowolnych zmian konstrukcyjnych,
  • wystąpienia uszkodzeń urządzenia i akcesoriów wynikłych z winy użytkownika (zniszczenia mechaniczne, nieprawidłowa konserwacja),
  • niewłaściwe przechowywanie lub użytkowanie niezgodnie z instrukcją obsługi.

Dostarczenie sprzętu do naprawy odbywa się na koszt użytkownika. Koszty dostarczenia sprzętu po naprawie gwarancyjnej pokrywa firma Dramiński

Uwaga: jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona lub termin gwarancji już minął, wówczas do kosztów naprawy doliczony zostanie koszt przesyłki.